Odniesienie do struktury AGpsCallbacks

Odniesienie do struktury AGpsCallbacks

#include < gps.h >

Pola danych

agps_status_callback status_cb
gps_create_thread utwórz_wątek_cb

szczegółowy opis

Struktura wywołania zwrotnego dla interfejsu AGPS.

Definicja w linii 912 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

gps_create_thread utwórz_wątek_cb

Definicja w linii 914 pliku gps.h .

Definicja w linii 913 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h