Odniesienie do struktury AGpsRefLocation

Odniesienie do struktury AGpsRefLocation

#include < gps.h >

Pola danych

AGpsRefLocationType rodzaj
union {
AGpsRefLocationCellID cellID
AGpsRefLocationMac mac
} u

szczegółowy opis

Reprezentuje lokalizacje referencyjne

Definicja w linii 680 pliku gps.h.

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 683 pliku gps.h.

Definicja w wierszu 684 pliku gps.h.

Definicja w linii 681 pliku gps.h.

zjednoczenie {...} u

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / gps.h