Odniesienie do struktury AGpsRefLocation

Odniesienie do struktury AGpsRefLocation

#include < gps.h >

Pola danych

Typ AGpsRefLocation typ
unia {
AGpsRefLocationCellID identyfikator komórki
AGpsRefLocationMac mac
} ty

szczegółowy opis

Reprezentuje lokalizacje referencyjne

Definicja w linii 680 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

AGpsRefLocationCellID identyfikator komórki

Definicja w linii 683 pliku gps.h .

Definicja w linii 684 pliku gps.h .

Definicja w linii 681 pliku gps.h .

związek { ... } u

Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h