הפניה למבנה AGpsRefLocation

הפניה למבנה מבנה AGpsRefLocation

#include < gps.h >

שדות נתונים

AGpsRefLocationType סוּג
איחוד {
AGpsRefLocationCellID תא מזהה
AGpsRefLocationMac mac
} u

תיאור מפורט

מייצג מיקומי נציג

הגדרה בשורה 680 בקובץ gps.h.

תיעוד בשטח

AGpsRefLocationCellID תא מזהה

הגדרה בשורה 683 בקובץ gps.h.

הגדרה בשורה 684 בקובץ gps.h.

הגדרה בשורה 681 בקובץ gps.h.

האיחוד {...} u

התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / gps.h