Odniesienie do struktury AGpsRilCallbacks

Odniesienie do struktury AGpsRilCallbacks

#include < gps.h >

Pola danych

agps_ril_request_set_id request_setid
agps_ril_request_ref_loc request_refloc
gps_create_thread utwórz_wątek_cb

szczegółowy opis

Definicja w linii 1138 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

gps_create_thread utwórz_wątek_cb

Definicja w linii 1141 pliku gps.h .

Definicja w linii 1140 pliku gps.h .

Definicja w linii 1139 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h