Odniesienie do struktury AGpsRilCallbacks

Odniesienie do struktury AGpsRilCallbacks

#include < gps.h >

Pola danych

agps_ril_request_set_id request_setid
agps_ril_request_ref_loc request_refloc
gps_create_thread create_thread_cb

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 1138 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

gps_create_thread create_thread_cb

Definicja w wierszu 1141 pliku gps.h .

Definicja w wierszu 1140 pliku gps.h .

Definicja w wierszu 1139 pliku gps.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ gps.h