Odniesienie do struktury AGpsStatus

Odniesienie do struktury AGpsStatus

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
Typ AGps typ
Wartość AGpsStatus status
uint32_t ipaddr
struktura sockaddr_storage adres

szczegółowy opis

Definicja w linii 885 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

adres struktury sockaddr_storage

Aby zgłosić raport, musi zawierać adres IPv4 (AF_INET) lub IPv6 (AF_INET6). Każda inna wartość adresu.ss_family zostanie odrzucona.

Definicja w linii 902 pliku gps.h .

uint32_t ipaddr

Musi być ustawiony na prawidłowy adres IPv4, jeśli pole „addr” zawiera adres IPv4, lub ustawić na INADDR_NONE w przeciwnym razie.

Definicja w linii 896 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(AGpsStatus)

Definicja w linii 887 pliku gps.h .

Definicja w linii 890 pliku gps.h .

Definicja w linii 889 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h