AGpsStatus_v2 Struct Reference

AGpsStatus_v2 Struct Reference

#include < gps_internal.h >

Pola danych

size_t rozmiar
AGpsType rodzaj
AGpsStatusValue status
uint32_t ipaddr

szczegółowy opis

Starsza struktura reprezentująca stan AGPS wraz z polem adresu IPv4.

Definicja w linii 69 pliku gps_internal.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t ipaddr

Definicja w linii 77 pliku gps_internal.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawione na sizeof (AGpsStatus_v2)

Definicja w linii 71 pliku gps_internal.h .

Definicja w linii 73 pliku gps_internal.h .

Definicja w linii 72 pliku gps_internal.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: