הפניה למבנה BT_HDR

הפניה למבנה BT_HDR

#include < bt_types.h >

שדות נתונים

UINT16 מִקרֶה
UINT16 לן
UINT16 לְקַזֵז
UINT16 שכבת_ספציפית

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 183 של הקובץ bt_types.h .

תיעוד שטח

אירוע UINT16

הגדרה בשורה 185 של הקובץ bt_types.h .

UINT16 layer_specific

הגדרה בשורה 188 של הקובץ bt_types.h .

UINT16 len

הגדרה בשורה 186 של הקובץ bt_types.h .

היסט UINT16

הגדרה בשורה 187 של הקובץ bt_types.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: