Odwołanie do struktury DerEncodedCertificate

Odwołanie do struktury DerEncodedCertificate

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t długość
u_char * dane

szczegółowy opis

Struktura danych reprezentująca certyfikat X.509 przy użyciu kodowania DER

Definicja w linii 964 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

u_char* dane

Definicja w linii 966 pliku gps.h .

rozmiar_t długość

Definicja w linii 965 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h