הפניה למבנים DerEncodedCertificate

הפניה למבנים DerEncodedCertificate

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t אורך
u_char * נתונים

תיאור מפורט

מבנה נתונים המייצג אישור X.509 המשתמש בקידוד DER

הגדרה בשורה 964 בקובץ gps.h.

תיעוד בשטח

נתוני u_char *

הגדרה בשורה 966 בקובץ gps.h.

גודל_אורך

הגדרה בשורה 965 בקובץ gps.h.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / gps.h