Odniesienie do struktury FlpCallbacks

Odniesienie do struktury FlpCallbacks

#include < fused_location.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
flp_lokalizacja_callback lokalizacja_cb
flp_acquire_wakelock nabyć_wakelock_cb
flp_release_wakelock release_wakelock_cb
flp_set_thread_event set_thread_event_cb
flp_capabilities_callback flp_capabilities_cb
flp_status_callback flp_status_cb

szczegółowy opis

Struktura wywołania zwrotnego FLP.

Definicja w linii 245 plikufused_location.h .

Dokumentacja terenowa

flp_acquire_wakelock nabyć_wakelock_cb

Definicja w linii 249 plikufused_location.h .

flp_capabilities_callback flp_capabilities_cb

Definicja w linii 252 plikufused_location.h .

flp_status_callback flp_status_cb

Definicja w linii 253 plikufused_location.h .

Definicja w linii 248 plikufused_location.h .

flp_release_wakelock release_wakelock_cb

Definicja w linii 250 plikufused_location.h .

flp_set_thread_event set_thread_event_cb

Definicja w linii 251 plikufused_location.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(FlpCallbacks)

Definicja w linii 247 plikufused_location.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: