Opis struktury FlpDiagnosticInterface

Opis struktury FlpDiagnosticInterface

#include < fused_location.h >

Pola danych

size_t rozmiar
unieważnić(* init ) (wywołania zwrotne FlpDiagnosticCallbacks *)
int (* inject_data ) (char * data, int length)

szczegółowy opis

Rozszerzony interfejs do obsługi diagnostycznej.

Definicja w linii 468 pliku fused_location.h .

Dokumentacja terenowa

void (* init) ( FlpDiagnosticCallbacks * callbacks)

Otwiera interfejs diagnostyczny i udostępnia procedury wywołania zwrotnego do implementacji tego interfejsu.

Definicja w linii 476 pliku fused_location.h .

int (* inject_data) (char * data, int length)

Wstrzykuje dane diagnostyczne do podsystemu FLP. Zwróć 0 w przypadku sukcesu, -1 w przypadku błędu.

Definicja w linii 482 pliku fused_location.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof (FlpDiagnosticInterface)

Definicja w linii 470 pliku fused_location.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: