הפניה למבנה GeofenceCircle

הפניה למבנה GeofenceCircle

#include < fused_location.h >

שדות נתונים

לְהַכפִּיל קו רוחב
לְהַכפִּיל קו אורך
לְהַכפִּיל רדיוס_מ

תיאור מפורט

גיאוגרפיה מעגלית מיוצגת על ידי רוחב / ארוך / רדיוס

הגדרה בשורה 699 בקובץ fused_location.h .

תיעוד בשטח

קו רוחב כפול

הגדרה בשורה 700 בקובץ fused_location.h .

קו אורך כפול

הגדרה בשורה 701 בקובץ fused_location.h .

רדיוס כפול_ם

הגדרה בשורה 702 בקובץ fused_location.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: