GeofenceData Struct Referansı

GeofenceData Struct Referansı

#include < fused_location.h >

Veri alanları

GeofenceType tip
Birlik {
GeofenceÇember daire
} Geofence

Detaylı Açıklama

Geofence ve verilerin türünü temsil eder

Fused_location.h dosyasının 706 satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

Çizgisinde Tanımı 709 dosya arasında fused_location.h .

birlik {...} geofence

Çizgisinde Tanımı 707 dosya arasında fused_location.h .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: