Odniesienie do struktury GnssConfigurationInterface

Odniesienie do struktury GnssConfigurationInterface

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
próżnia(* konfiguracja_update )(const char *config_data, długość int32_t)

szczegółowy opis

Interfejs do przekazywania zawartości konfiguracji GNSS z platformy do HAL.

Definicja w linii 2188 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

void(* konfiguracja_update)(const char *config_data, długość int32_t)

Dostarcz zawartość konfiguracji GNSS do HAL. Parametry: config_data - wskaźnik do tablicy znaków, która przechowuje to, czego zwykle oczekuje się od pliku (/etc/gps.conf), czyli sekwencję ciągów znaków UTF8 oddzielonych znakiem '
'. długość - całkowita liczba znaków UTF8 w danych konfiguracyjnych.

WAŻNE: GPS HAL powinien oczekiwać, że funkcja ta będzie mogła być wywoływana wielokrotnie. Można go wywołać nawet wtedy, gdy GpsLocationProvider jest już skonstruowany i włączony. GPS HAL powinien utrzymywać istniejące żądania różnych wywołań zwrotnych niezależnie od zmiany danych konfiguracyjnych.

Definicja w linii 2205 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

Ustaw na sizeof(GnssConfigurationInterface)

Definicja w linii 2190 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h