Odniesienie do struktury GnssSvStatus

Odniesienie do struktury GnssSvStatus

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
wew liczba_svs
GnssSvInfo gnss_sv_list [ GNSS_MAX_SVS ]

szczegółowy opis

Reprezentuje status SV.

Definicja w linii 641 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

GnssSvInfo gnss_sv_list[ GNSS_MAX_SVS ]

Wskaźnik do tablicy informacji SV dla wszystkich konstelacji GNSS z wyjątkiem GPS, który jest raportowany za pomocą sv_list

Definicja w linii 651 pliku gps.h .

int liczba_svs

Liczba aktualnie widocznych SV GPS, odnosi się do SV przechowywanych w sv_list

Definicja w linii 646 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(GnssSvStatus)

Definicja w linii 643 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h