Odniesienie do struktury GnssSystemInfo

Odniesienie do struktury GnssSystemInfo

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
uint16_t rok_godziny

szczegółowy opis

Zawiera informacje o tym, jak nowy jest sprzęt i oprogramowanie GPS/GNSS.

Informacje te będą dostępne dla aplikacji testowych systemu Android. Jeśli GPS HAL nie dostarczy tych informacji, zostanie to uznane za „2015 lub wcześniejszy”.

Jeśli GPS HAL dostarcza tych informacji, nowsze lata będą musiały spełniać nowsze standardy CTS. Np. jeśli data to 2016 lub wyższa, zostanie zweryfikowana obsługa GpsMeasurement na poziomie N+.

Definicja w linii 758 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

rozmiar_t rozmiar

Ustaw na sizeof(GnssSystemInfo)

Definicja w linii 760 pliku gps.h .

uint16_t rok_hw

Definicja w linii 763 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
,

Odniesienie do struktury GnssSystemInfo

Odniesienie do struktury GnssSystemInfo

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
uint16_t rok_godziny

szczegółowy opis

Zawiera informacje o tym, jak nowy jest sprzęt i oprogramowanie GPS/GNSS.

Informacje te będą dostępne dla aplikacji testowych systemu Android. Jeśli GPS HAL nie dostarczy tych informacji, zostanie to uznane za „2015 lub wcześniejszy”.

Jeśli GPS HAL dostarcza tych informacji, nowsze lata będą musiały spełniać nowsze standardy CTS. Np. jeśli data to 2016 lub wyższa, zostanie zweryfikowana obsługa GpsMeasurement na poziomie N+.

Definicja w linii 758 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

rozmiar_t rozmiar

Ustaw na sizeof(GnssSystemInfo)

Definicja w linii 760 pliku gps.h .

uint16_t rok_hw

Definicja w linii 763 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h