Odniesienie do struktury GpsData

Odniesienie do struktury GpsData

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
rozmiar_t pomiar_liczba
Pomiar GPS pomiary [ GPS_MAX_MEASUREMENT ]
Zegar GPS zegar

szczegółowy opis

Starsza struktura reprezentująca odczyt pomiarów GPS. Przestarzałe, zostaną usunięte w następnej wersji Androida. Zamiast tego użyj GnssData .

Definicja w linii 1917 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

Zegar GPS

Odczyt czasu zegara GPS.

Definicja w linii 1924 pliku gps.h .

rozmiar_t liczba_miarów

Definicja w linii 1920 pliku gps.h .

Definicja w linii 1921 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(GpsData)

Definicja w linii 1919 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h