הפניה למבנה GpsData

הפניה למבנה GpsData

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
size_t מדידת_ספירה
מדידת GPS מדידות [ GPS_MAX_MEASUREMENT ]
GpsClock שָׁעוֹן

תיאור מפורט

מבנה מורשת מייצג קריאה של מדידות GPS. הוצא משימוש, יוסר במהדורת Android הבאה. השתמש במקום זאת ב- GnssData .

הגדרה בשורה 1917 של קובץ gps.h.

תיעוד בשטח

שעון GpsClock

קריאת זמן שעון ה- GPS.

הגדרה בשורה 1924 של קובץ gps.h.

מידת_ספירת מדידה

הגדרה בשורה 1920 של קובץ gps.h.

הגדרה בשורה 1921 של קובץ gps.h.

size_t size

הגדר לגודל (GpsData)

הגדרה בשורה 1919 של קובץ gps.h.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / gps.h