Odniesienie do struktury GpsDebugInterface

Odniesienie do struktury GpsDebugInterface

#include < gps.h >

Pola danych

size_t rozmiar
size_t (* get_internal_state ) (char * bufor, size_t bufferSize)

szczegółowy opis

Rozszerzony interfejs do obsługi DEBUG.

Definicja w linii 871 pliku gps.h.

Dokumentacja terenowa

size_t (* get_internal_state) (char * bufor, size_t bufferSize)

Ta funkcja powinna zwrócić wszelkie informacje, które natywna implementacja chce zawrzeć w raporcie o błędzie.

Definicja w linii 879 pliku gps.h.

rozmiar_t rozmiar

ustawione na sizeof (GpsDebugInterface)

Definicja w linii 873 pliku gps.h.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / gps.h