Informacje o strukturze interfejsu GpsDebugInterface

Informacje o strukturze interfejsu GpsDebugInterface

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
rozmiar_t(* get_internal_state )(char *bufor, rozmiar_t rozmiar_bufora)

szczegółowy opis

Rozszerzony interfejs do obsługi DEBUG.

Definicja w linii 871 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

size_t(* get_internal_state)(char *bufor, size_t rozmiar bufora)

Ta funkcja powinna zwracać wszelkie informacje, które natywna implementacja chce uwzględnić w raporcie o błędzie.

Definicja w linii 879 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(GpsDebugInterface)

Definicja w linii 873 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h