Odniesienie do struktury GpsGeofenceCallbacks

Opis struktury GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

Pola danych

gps_geofence_transition_callbackgeofence_transition_callback
gps_geofence_status_callbackgeofence_status_callback
gps_geofence_add_callbackgeofence_add_callback
gps_geofence_remove_callbackgeofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callbackgeofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callbackgeofence_resume_callback
gps_create_threadcreate_thread_cb

szczegółowy opis

Definicja w linii 1350 pliku gps.h.

Dokumentacja terenowa

gps_create_thread create_thread_cb

Definicja w linii 1357 pliku gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

Definicja w linii 1353 pliku gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

Definicja w linii 1355 pliku gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

Definicja w linii 1354 pliku gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

Definicja w linii 1356 pliku gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

Definicja w linii 1352 pliku gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

Definicja w linii 1351 pliku gps.h.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / gps.h