Odniesienie do struktury GpsMeasurementCallbacks

Odniesienie do struktury GpsMeasurementCallbacks

#include < gps.h >

Pola danych

size_t rozmiar
gps_measurement_callback Measure_callback
gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 1968 pliku gps.h.

Dokumentacja terenowa

gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

Definicja w linii 1972 pliku gps.h.

gps_measurement_callback measurement_callback

Definicja w linii 1971 pliku gps.h.

rozmiar_t rozmiar

ustawione na sizeof (GpsMeasurementCallbacks)

Definicja w wierszu 1970 pliku gps.h.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / gps.h