Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

GpsNiCallbacks Struct Reference

GpsNiCallbacks Struct Reference

#include < gps.h >

Data Fields

gps_ni_notify_callback   notify_cb
 
gps_create_thread   create_thread_cb
 

Detailed Description

GPS NI callback structure.

Definition at line 1094 of file gps.h .

Field Documentation

gps_create_thread create_thread_cb

Definition at line 1100 of file gps.h .

Sends the notification request from HAL to GPSLocationProvider.

Definition at line 1099 of file gps.h .


The documentation for this struct was generated from the following file:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h