הפניה ל- GpsStatus Struct

הפניה ל- GpsStatus Struct

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
GpsStatusValue סטָטוּס

תיאור מפורט

מייצג את הסטטוס.

הגדרה בשורה 551 בקובץ gps.h.

תיעוד בשטח

size_t size

הגדר לגודל (GpsStatus)

הגדרה בשורה 553 של קובץ gps.h.

סטטוס GpsStatusValue

הגדרה בשורה 554 בקובץ gps.h.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / gps.h