הפניה GpsSvInfo מבנה

הפניה GpsSvInfo מבנה

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
int prn
לָצוּף snr
לָצוּף גוֹבַה
לָצוּף אַזִימוּט

תיאור מפורט

מבנה מורשת מייצג מידע SV. הוצא משימוש, יוסר במהדורת Android הבאה. השתמש במקום זאת ב- GnssSvInfo .

הגדרה בשורה 562 בקובץ gps.h.

תיעוד בשטח

צף אזימוט

אזימוט של SV במעלות.

הגדרה בשורה 572 בקובץ gps.h.

גובה צף

העלאת SV במעלות.

הגדרה בשורה 570 של קובץ gps.h.

int prn

מספר פסאודו-אקראי עבור ה- SV.

הגדרה בשורה 566 של קובץ gps.h.

size_t size

הגדר לגודל (GpsSvInfo)

הגדרה בשורה 564 בקובץ gps.h.

צף snr

יחס אות לרעש.

הגדרה בשורה 568 בקובץ gps.h.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / gps.h