Odniesienie do struktury GpsXtraCallbacks

Odniesienie do struktury GpsXtraCallbacks

#include < gps.h >

Pola danych

gps_xtra_download_request pobierz_request_cb
gps_create_thread utwórz_wątek_cb

szczegółowy opis

Struktura wywołania zwrotnego dla interfejsu XTRA.

Definicja w linii 852 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

gps_create_thread utwórz_wątek_cb

Definicja w linii 854 pliku gps.h .

gps_xtra_download_request download_request_cb

Definicja w linii 853 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h