Activity_event Odniesienie do struktury

Activity_event Odniesienie do struktury

#include < activity_recognition.h >

Pola danych

uint32_t typ wydarzenia
uint32_t działalność
int64_t znak czasu
int32_t zarezerwowane [4]

szczegółowy opis

Definicja w linii 106 pliku Activity_recognition.h .

Dokumentacja terenowa

aktywność uint32_t

Definicja w linii 114 pliku Activity_recognition.h .

uint32_t typ_zdarzenia

Definicja w linii 108 pliku Activity_recognition.h .

int32_t zarezerwowane[4]

Definicja w linii 120 pliku Activity_recognition.h .

int64_t znacznik czasu

Definicja w linii 117 pliku Activity_recognition.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: