פעילות_אירוע הפניה למבנה

פעילות_אירוע הפניה למבנה

#include < activity_recognition.h >

שדות נתונים

uint32_t סוג אירוע
uint32_t פעילות
int64_t חותמת זמן
int32_t שמורה [4]

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 106 בקובץ activity_recognition.h .

תיעוד בשטח

פעילות uint32_t

הגדרה בשורה 114 בקובץ activity_recognition.h .

uint32_t event_type

הגדרה בשורה 108 בקובץ activity_recognition.h .

int32_t שמור [4]

הגדרה בשורה 120 בקובץ activity_recognition.h .

חותמת זמן int64_t

הגדרה בשורה 117 בקובץ activity_recognition.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: