activity_recognition_module Struct Referansı

activity_recognition_module Struct Referansı

#include < activity_recognition.h >

Veri alanları

hw_module_t Yaygın
int (* get_supported_activities_list ) (struct activity_recognition_module * modülü, char const * const ** activity_list)

Detaylı Açıklama

Activity_recognition.h dosyasının 123. satırındaki tanım.

Saha Belgeleri

Aktivite tanıma modülünün ortak yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_module_t'nin bir activity_recognition_module'a başvurduğu bilindiği bağlamlarda, activity_recognition_module işaretçisine bir hw_module_t atacağı için bu, activity_recognition_module'un ilk üyesi olmalıdır .

Activity_recognition.h dosyasının 130 satırındaki tanım.

int (* get_supported_activities_list) (struct activity_recognition_module * modülü, char const * const ** activity_list)

Activity_recognition.h dosyasının 139. satırındaki tanım.


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: