פעילות_הכרה_מודול מבנה הפניה

פעילות_הכרה_מודול מבנה הפניה

#include < activity_recognition.h >

שדות נתונים

hw_module_t מְשׁוּתָף
int (* get_supported_activities_list ) (struct activity_recognition_module * מודול, char const * const ** activity_list)

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 123 בקובץ activity_recognition.h .

תיעוד בשטח

hw_module_t נפוץ

שיטות נפוצות של מודול זיהוי הפעילות. זה חייב להיות החבר הראשון של activity_recognition_module כמשתמשים של מבנה זה יטיל hw_module_t כדי activity_recognition_module מצביע בהקשרים שבהם הוא ידוע hw_module_t מתייחס באופן אישי activity_recognition_module .

הגדרה בשורה 130 של קובץ activity_recognition.h .

int (* get_supported_activities_list) (struct activity_recognition_module * מודול, char const * const ** activity_list)

הגדרה בשורה 139 בקובץ activity_recognition.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: