activity_recognition_module Odniesienie do struktury

activity_recognition_module Odniesienie do struktury

#include < activity_recognition.h >

Pola danych

hw_module_t wspólny
int (* get_supported_activities_list ) (moduł struct activity_recognition_module *, char const * const ** activity_list)

szczegółowy opis

Definicja w linii 123 pliku activity_recognition.h .

Dokumentacja terenowa

Typowe metody modułu rozpoznawania aktywności. Musi to być pierwszy element elementu activity_recognition_module, ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować hw_module_t na wskaźnik activity_recognition_module w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do modułu activity_recognition_module .

Definicja w linii 130 pliku activity_recognition.h .

int (* get_supported_activities_list) (struct activity_recognition_module * module, char const * const ** activity_list)

Definicja w linii 139 pliku activity_recognition.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: