dodatkowe_info_event_t Odniesienie do struktury

dodatkowe_info_event_t Odniesienie do struktury

#include < sensors.h >

Pola danych

int32_t typ
int32_t seryjny
unia {
int32_t dane_int32 [14]
float data_float [14]
};

szczegółowy opis

Definicja w linii 970 pliku sensors.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }
float data_float[14]

Definicja w linii 976 pliku sensors.h .

int32_t dane_int32[14]

Definicja w linii 975 pliku sensors.h .

int32_t seryjny

Definicja w linii 972 pliku sensors.h .

typ int32_t

Definicja w linii 971 pliku sensors.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensory.h