Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Additional_info_event_t Odniesienie do struktury

Additional_info_event_t Odniesienie do struktury

#include < sensors.h >

Pola danych

int32_t rodzaj
int32_t seryjny
związek {
int32_t data_int32 [14]
float data_float [14]
};

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 970 pliku sensor.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }
float data_float[14]

Definicja w wierszu 976 pliku sensor.h .

int32_t data_int32[14]

Definicja w wierszu 975 pliku sensor.h .

int32_t serial

Definicja w wierszu 972 pliku sensor.h .

typ int32_t

Definicja w wierszu 971 pliku sensor.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ sensors.h