Odniesienie do struktury audio_buffer_s

Odniesienie do struktury audio_buffer_s

#include < audio_effect.h >

Pola danych

rozmiar_t liczba klatek
unia {
pustka * surowa
int32_t * s32
int16_t * s16
uint8_t * u8
};

szczegółowy opis

Definicja w linii 779 pliku audio_effect.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }
size_t liczba ramek

Definicja w linii 780 pliku audio_effect.h .

pustka* surowa

Definicja w linii 782 pliku audio_effect.h .

int16_t* s16

Definicja w linii 784 pliku audio_effect.h .

int32_t* s32

Definicja w linii 783 pliku audio_effect.h .

uint8_t* u8

Definicja w linii 785 pliku audio_effect.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: