Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

audio_buffer_s Struct Reference

audio_buffer_s Struct Reference

#include < audio_effect.h >

Data Fields

size_t  frameCount
 
union {
   void *    raw
 
   int32_t *    s32
 
   int16_t *    s16
 
   uint8_t *    u8
 
}; 
 

Detailed Description

Definition at line 779 of file audio_effect.h .

Field Documentation

union { ... }
size_t frameCount

Definition at line 780 of file audio_effect.h .

void* raw

Definition at line 782 of file audio_effect.h .

int16_t* s16

Definition at line 784 of file audio_effect.h .

int32_t* s32

Definition at line 783 of file audio_effect.h .

uint8_t* u8

Definition at line 785 of file audio_effect.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: