Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

audio_policy_device Odniesienie do struktury

audio_policy_device Odniesienie do struktury

#include < audio_policy.h >

Pola danych

struct hw_device_t wspólny
int (* create_audio_policy ) (const struct audio_policy_device * urządzenie, struct audio_policy_service_ops * aps_ops, void * service, struct audio_policy ** ap)
int (* zniszcz_audio_policy ) (const struct audio_policy_device * urządzenie, struct audio_policy * ap)

szczegółowy opis

Definicja w linii 422 pliku audio_policy.h .

Dokumentacja terenowa

struct hw_device_t common

Typowe metody urządzenia zasad audio. Musi to być pierwszy element składowy audio_policy_device, ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_device_t na audio_policy_device w kontekstach, w których wiadomo, że hw_device_t odwołuje się do urządzenia audio_policy_device .

Definicja w linii 429 pliku audio_policy.h .

int (* create_audio_policy) (const struct audio_policy_device * urządzenie, struct audio_policy_service_ops * aps_ops, void * service, struct audio_policy ** ap)

Definicja w linii 431 pliku audio_policy.h .

int (* niszcz_audio_policy) (const struct audio_policy_device * urządzenie, struct audio_policy * ap)

Definicja w linii 436 pliku audio_policy.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: