Odniesienie do struktury audio_stream

Odniesienie do struktury audio_stream

#include < audio.h >

Pola danych

uint32_t(* get_sample_rate )(stała struktura audio_stream *stream)
int(* set_sample_rate )(struct audio_stream *stream, szybkość uint32_t)
rozmiar_t(* get_buffer_size )(stała struktura audio_stream *stream)
audio_channel_mask_t(* get_channels )(stała struktura audio_stream *stream)
format_audio_t(* get_format )(stała struktura audio_stream *stream)
int(* set_format )(struktura audio_stream *stream, format audio_format_t)
int(* tryb gotowości ) (struktura audio_stream *stream)
int(* zrzut )(const struct audio_stream *stream, int fd)
urządzenia_audio_t(* get_device )(stała struktura audio_stream *stream)
int(* set_device )(struktura audio_stream *stream, audio_devices_t urządzenie)
int(* set_parameters )(struct audio_stream *stream, const char *kv_pairs)
znak *(* get_parameters )(const struct audio_stream *stream, const char *keys)
int(* add_audio_effect )(const struct audio_stream *stream, efekt_handle_t efekt)
int(* usuń_audio_effekt )(stała struktura audio_stream *stream, efekt_uchwytu_t efekt)

szczegółowy opis

Definicja w linii 170 pliku audio.h .

Dokumentacja terenowa

int(* add_audio_effect)(const struktura audio_stream *stream, efekt_handle_t efekt)

Definicja w linii 246 pliku audio.h .

int(* dump)(const struct audio_stream *stream, int fd)

zrzucić stan urządzenia wejścia/wyjścia audio

Definicja w linii 212 pliku audio.h .

size_t(* get_buffer_size)(stała struktura audio_stream *stream)

Zwracany rozmiar bufora wejścia/wyjścia w bajtach dla tego strumienia - np. 4800. Powinna być wielokrotnością rozmiaru ramki. Zobacz także get_input_buffer_size.

Definicja w linii 186 pliku audio.h .

audio_channel_mask_t(* get_channels)(stała struktura audio_stream *stream)

Zwróć maskę kanału - np. AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO lub AUDIO_CHANNEL_IN_STEREO

Definicja w linii 192 pliku audio.h .

audio_devices_t(* get_device)(stała struktura audio_stream *stream)

Zwróć zestaw urządzeń, do których podłączony jest ten strumień

Definicja w linii 215 pliku audio.h .

audio_format_t(* get_format)(stała struktura audio_stream *stream)

Zwróć format audio - np. AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT

Definicja w linii 197 pliku audio.h .

char*(* get_parameters)(const struct audio_stream *stream, const char *keys)

Definicja w linii 244 pliku audio.h .

uint32_t(* get_sample_rate)(stała struktura audio_stream *stream)

Zwróć częstotliwość próbkowania w Hz - np. 44100.

Definicja w linii 175 pliku audio.h .

int(* usuń_audio_effect)(const struktura audio_stream *stream, efekt_handle_t efekt)

Definicja w linii 248 pliku audio.h .

int(* set_device)(struct audio_stream *stream, audio_devices_t urządzenie)

Aktualnie nieużywane - set_device() odpowiada set_parameters() z kluczem AUDIO_PARAMETER_STREAM_ROUTING zarówno dla wejścia, jak i wyjścia. AUDIO_PARAMETER_STREAM_INPUT_SOURCE to dodatkowa informacja używana wyłącznie przez strumienie wejściowe.

Definicja w linii 223 pliku audio.h .

int(* set_format)(struct audio_stream *stream, format audio_format_t)

Definicja w linii 202 pliku audio.h .

int(* set_parameters)(struct audio_stream *stream, const char *kv_pairs)

ustaw/uzyskaj parametry strumienia audio. Funkcja przyjmuje listę par klucz-wartość parametru w postaci: klucz1=wartość1;klucz2=wartość2;...

Niektóre klawisze są zarezerwowane dla parametrów standardowych (patrz klasa AudioParameter)

Jeśli implementacja nie akceptuje zmiany parametru, gdy wyjście jest aktywne, ale w innym przypadku parametr jest akceptowalny, musi zwrócić -ENOSYS.

Funkcja rzucania dźwięku przełączy strumień w tryb gotowości, a następnie zmieni wartość parametru.

Definicja w linii 238 pliku audio.h .

int(* set_sample_rate)(struct audio_stream *stream, uint32_t szybkość)

Definicja w linii 180 pliku audio.h .

int(* standby)(struct audio_stream *stream)

Przełącz sprzętowe wejście/wyjście audio w tryb gotowości. Sterownik powinien wyjść z trybu gotowości przy następnej operacji we/wy. Zwraca 0 w przypadku powodzenia i <0 w przypadku niepowodzenia.

Definicja w linii 209 pliku audio.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ audio.h