audio_stream Yapı Referansı

audio_stream Yapı Referansı

#include < audio.h >

Veri alanları

uint32_t(* get_sample_rate )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_sample_rate )(struct audio_stream *stream, uint32_t oranı)
size_t(* get_buffer_size )(const struct audio_stream *stream)
audio_channel_mask_t(* get_channels )(const struct audio_stream *stream)
audio_format_t(* get_format )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_format )(struct audio_stream *stream, audio_format_t formatı)
int(* bekleme )(struct audio_stream *stream)
int(* dökümü )(const struct audio_stream *stream, int fd)
audio_devices_t(* get_device )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_device )(struct audio_stream *stream, audio_devices_t device)
int(* set_parameters )(struct audio_stream *stream, const char *kv_pairs)
karakter *(* get_parameters )(const struct audio_stream *stream, const char *keys)
int(* add_audio_effect )(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t efekti)
int(* remove_audio_effect )(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t efekti)

Detaylı Açıklama

Audio.h dosyasının 170. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* add_audio_effect)(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t efekti)

Audio.h dosyasının 246. satırındaki tanım.

int(* dump)(const struct audio_stream *stream, int fd)

ses giriş/çıkış cihazının durumunu boşalt

Audio.h dosyasının 212. satırındaki tanım.

size_t(* get_buffer_size)(const struct audio_stream *stream)

Bu akış için bayt cinsinden giriş/çıkış arabelleğinin boyutunu döndür - örn. 4800. Çerçeve boyutunun katı olmalıdır. Ayrıca bkz. get_input_buffer_size.

Audio.h dosyasının 186. satırındaki tanım.

audio_channel_mask_t(* get_channels)(const struct audio_stream *stream)

Kanal maskesini döndür - örneğin AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO veya AUDIO_CHANNEL_IN_STEREO

audio.h dosyasının 192. satırındaki tanım.

audio_devices_t(* get_device)(const struct audio_stream *stream)

Bu akışın bağlı olduğu cihaz(lar) grubunu döndür

Audio.h dosyasının 215. satırındaki tanım.

audio_format_t(* get_format)(const struct audio_stream *stream)

Ses biçimini döndür - örneğin AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT

Audio.h dosyasının 197. satırındaki tanım.

char*(* get_parameters)(const struct audio_stream *stream, const char *keys)

Audio.h dosyasının 244 satırındaki tanım.

uint32_t(* get_sample_rate)(const struct audio_stream *stream)

Örnekleme oranını Hz cinsinden döndürün - örn. 44100.

Audio.h dosyasının 175. satırındaki tanım.

int(* remove_audio_effect)(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t efekti)

Audio.h dosyasının 248. satırındaki tanım.

int(* set_device)(struct audio_stream *stream, audio_devices_t device)

Şu anda kullanılmayan - set_device() , hem giriş hem de çıkış için AUDIO_PARAMETER_STREAM_ROUTING anahtarıyla set_parameters ( )'a karşılık gelir. AUDIO_PARAMETER_STREAM_INPUT_SOURCE, yalnızca giriş akışları tarafından kullanılan ek bir bilgidir.

Audio.h dosyasının 223. satırındaki tanım.

int(* set_format)(struct audio_stream *stream, audio_format_t formatı)

Audio.h dosyasının 202 satırındaki tanım.

int(* set_parameters)(struct audio_stream *stream, const char *kv_pairs)

ses akışı parametrelerini ayarlayın/alın. İşlev, parametre anahtar değeri çiftlerinin bir listesini şu biçimde kabul eder: key1=value1;key2=value2;...

Bazı tuşlar standart parametreler için ayrılmıştır (Bkz. AudioParameter sınıfı)

Çıkış aktifken uygulama bir parametre değişikliğini kabul etmiyorsa, aksi halde parametre kabul edilebilirse, -ENOSYS döndürmesi gerekir.

Ses fırlatıcı akışı beklemeye alır ve ardından parametre değerini değiştirir.

Audio.h dosyasının 238. satırındaki tanım.

int(* set_sample_rate)(struct audio_stream *stream, uint32_t oranı)

Audio.h dosyasının 180. satırındaki tanım.

int(* bekleme)(struct audio_stream *stream)

Ses donanımı giriş/çıkışını bekleme moduna alın. Sürücü, bir sonraki G/Ç işleminde bekleme modundan çıkmalıdır. Başarı durumunda 0, başarısızlık durumunda <0 döndürür.

Audio.h dosyasının 209 satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libhardware/include/hardware/ audio.h