bt_remote_version_t Odniesienie do struktury

bt_remote_version_t Odniesienie do struktury

#include < bluetooth.h >

Pola danych

wew wersja
wew sub_wer
wew producent

szczegółowy opis

Informacje o wersji zdalnej Bluetooth

Definicja w linii 145 pliku bluetooth.h .

Dokumentacja terenowa

producent int

Definicja w linii 149 pliku bluetooth.h .

int sub_ver

Definicja w linii 148 pliku bluetooth.h .

wersja int

Definicja w linii 147 pliku bluetooth.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: