Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

bt_remote_version_t Struct Reference

bt_remote_version_t Struct Reference

#include < bluetooth.h >

Data Fields

int  version
 
int  sub_ver
 
int  manufacturer
 

Detailed Description

Bluetooth Remote Version info

Definition at line 145 of file bluetooth.h .

Field Documentation

int manufacturer

Definition at line 149 of file bluetooth.h .

int sub_ver

Definition at line 148 of file bluetooth.h .

int version

Definition at line 147 of file bluetooth.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: