bt_service_record_t Odniesienie do struktury

bt_service_record_t Odniesienie do struktury

#include < bluetooth.h >

Pola danych

bt_uuid_t uuid
uint16_t kanał
zwęglać imię [256]

szczegółowy opis

Rekord usługi Bluetooth SDP

Definicja w linii 136 pliku bluetooth.h .

Dokumentacja terenowa

kanał uint16_t

Definicja w linii 139 pliku bluetooth.h .

nazwa znaku[256]

Definicja w linii 140 pliku bluetooth.h .

Definicja w linii 138 pliku bluetooth.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: