bt_service_record_t Yapı Referansı

bt_service_record_t Yapı Referansı

#include < bluetooth.h >

Veri alanları

bt_uuid_t kullanıcı kimliği
uint16_t kanal
karakter isim [256]

Detaylı Açıklama

Bluetooth SDP servis kaydı

bluetooth.h dosyasının 136. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

uint16_t kanalı

bluetooth.h dosyasının 139. satırındaki tanım.

karakter adı[256]

Bluetooth.h dosyasının 140. satırındaki tanım.

bluetooth.h dosyasının 138. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: