btav_callbacks_t Odniesienie do struktury

btav_callbacks_t Odniesienie do struktury

#include < bt_av.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
btav_connection_state_callback stan_połączenia_cb
btav_audio_state_callback audio_state_cb
btav_audio_config_callback audio_config_cb

szczegółowy opis

Struktura wywołania zwrotnego BT-AV.

Definicja w linii 61 pliku bt_av.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 66 pliku bt_av.h .

Definicja w linii 65 pliku bt_av.h .

btav_connection_state_callback Connection_state_cb

Definicja w linii 64 pliku bt_av.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(btav_callbacks_t)

Definicja w linii 63 pliku bt_av.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_av.h