Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

btgatt_client_interface_t Odniesienie do struktury

btgatt_client_interface_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt_client.h >

Pola danych

bt_status_t (* register_client )( bt_uuid_t *uuid)
bt_status_t (* unregister_client )(int client_if)
bt_status_t (* skan )(początek logiczny)
bt_status_t (* connect )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int transport)
bt_status_t (* odłączyć )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)
bt_status_t (* słuchać )(int client_if, bool start)
bt_status_t (* odśwież )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* search_service )(int conn_id, bt_uuid_t *filter_uuid)
bt_status_t (* read_characteristic )(int conn_id, uint16_t handle, int auth_req)
bt_status_t (* write_characteristic )(int conn_id, uint16_t handle, int write_type, int auth_req, wektor< uint8_t > wartość)
bt_status_t (* read_descriptor )(int conn_id, uint16_t handle, int auth_req)
bt_status_t (* write_descriptor )(int conn_id, uint16_t handle, int write_type, int auth_req, wektor< uint8_t > wartość)
bt_status_t (* execute_write )(int conn_id, int wykonaj)
bt_status_t (* register_for_notification )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t handle)
bt_status_t (* deregister_for_notification )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t handle)
bt_status_t (* read_remote_rssi )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* scan_filter_param_setup )( btgatt_filt_param_setup_t filt_param)
bt_status_t (* scan_filter_add_remove )(int client_if, int action, int filt_type, int filt_index, int company_id, int company_id_mask, const bt_uuid_t *p_uuid, const bt_uuid_t *p_uuid_mask *<bdr_adint wektor danych, udr_ad8_ wektor )
bt_status_t (* scan_filter_clear )(int client_if, int filt_index)
bt_status_t (* scan_filter_enable )(int client_if, bool enable)
int(* get_device_type )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* set_adv_data )(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool include_txpower, int min_interval, int max_interval, int wygląd, wektor< uint8_t > dane_producenta, wektor< uint8_t > dane_usługi, wektor< uint8_t > service_uuid)
bt_status_t (* configure_mtu )(int conn_id, int mtu)
bt_status_t (* conn_parameter_update )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int min_interval, int max_interval, int latency, int timeout)
bt_status_t (* set_scan_parameters )(int client_if, int scan_interval, int scan_window)
bt_status_t (* multi_adv_enable )(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)
bt_status_t (* multi_adv_update )(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)
bt_status_t (* multi_adv_set_inst_data )(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool incl_txpower, wygląd int, wektor< uint8_t > dane_producenta, wektor< uint8_t > dane_usługi, wektor< uint8_t > service_uuid)
bt_status_t (* multi_adv_disable )(int client_if)
bt_status_t (* batchscan_cfg_storage ) (int client_if, int batch_scan_full_max, int batch_scan_trunc_max, int batch_scan_notify_threshold)
bt_status_t (* batchscan_enb_batch_scan )(int client_if, int scan_mode, int scan_interval, int scan_window, int addr_type, int remove_rule)
bt_status_t (* batchscan_dis_batch_scan )(int client_if)
bt_status_t (* batchscan_read_reports )(int client_if, int scan_mode)
bt_status_t (* test_command )(polecenie int, btgatt_test_params_t *params)
bt_status_t (* get_gatt_db )(int conn_id)

szczegółowy opis

Reprezentuje standardowy interfejs klienta BT-GATT.

Definicja w wierszu 274 pliku bt_gatt_client.h .

Dokumentacja terenowa

bt_status_t (* batchscan_cfg_storage)(int client_if, int batch_scan_full_max, int batch_scan_trunc_max, int batch_scan_notify_threshold)

Definicja w wierszu 393 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* batchscan_dis_batch_scan)(int client_if)

Definicja w linii 401 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* batchscan_enb_batch_scan)(int client_if, int scan_mode, int scan_interval, int scan_window, int addr_type, int remove_rule)

Definicja w wierszu 397 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* batchscan_read_reports)(int client_if, int scan_mode)

Definicja w wierszu 404 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* configure_mtu)(int conn_id, int mtu)

Skonfiguruj MTU dla danego połączenia

Definicja w wierszu 367 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* conn_parameter_update)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int min_interval, int max_interval, int latency, int timeout)

Poproś o aktualizację parametrów połączenia

Definicja w wierszu 370 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* connect)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int transport)

Utwórz połączenie ze zdalnym LE lub urządzeniem działającym w dwóch trybach

Definicja w wierszu 285 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* deregister_for_notification)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t handle)

Wyrejestruj poprzedni wniosek o powiadomienia/wskazania

Definicja w wierszu 332 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* odłączenie)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)

Odłącz urządzenie zdalne lub anuluj oczekujące połączenie

Definicja w wierszu 289 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* execute_write)(int conn_id, int execute)

Wykonaj przygotowaną operację zapisu

Definicja w wierszu 322 pliku bt_gatt_client.h .

int(* get_device_type)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Określ typ urządzenia zdalnego (LE, BR/EDR, tryb podwójny)

Definicja w wierszu 357 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* get_gatt_db)(int conn_id)

Pobierz zawartość gat db

Definicja w wierszu 410 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* nasłuchuj) (int client_if, start bool)

Uruchamiaj lub zatrzymuj reklamy, aby nasłuchiwać połączeń przychodzących

Definicja w wierszu 293 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* multi_adv_disable)(int client_if)

Definicja w wierszu 390 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* multi_adv_enable)(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)

Definicja w wierszu 377 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* multi_adv_set_inst_data)(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool incl_txpower, wygląd int, wektor< uint8_t > dane_producenta, wektor< uint8_t > dane_usługi, wektor< uint8_t > service_uuid)

Definicja w wierszu 385 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* multi_adv_update)(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)

Definicja w wierszu 381 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* read_characteristic)(int conn_id, uint16_t handle, int auth_req)

Przeczytaj charakterystykę na zdalnym urządzeniu

Definicja w wierszu 305 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* read_descriptor)(int conn_id, uint16_t handle, int auth_req)

Przeczytaj deskryptor dla danej cechy

Definicja w wierszu 314 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* read_remote_rssi)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Żądaj RSSI dla danego urządzenia zdalnego

Definicja w wierszu 336 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* odśwież)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Wyczyść pamięć podręczną atrybutów dla danego urządzenia

Definicja w wierszu 296 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* register_client)( bt_uuid_t *uuid)

Rejestruje aplikację kliencką GATT ze stosem

Definicja w wierszu 276 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* register_for_notification)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t handle)

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia lub wskazania dla danej cechy

Definicja w wierszu 328 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* skanowanie) (początek logiczny)

Rozpocznij lub zatrzymaj skanowanie urządzenia LE

Definicja w wierszu 282 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* scan_filter_add_remove)(int client_if, int action, int filt_type, int filt_index, int company_id, int company_id_mask, const bt_uuid_t *p_uuid, const bt_uid_t bt_dr_b_ust_ wektor danych, const_ud_ad, wektor danych uint8_t > maska_p)

Skonfiguruj warunek filtra skanowania

Definicja w wierszu 343 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* scan_filter_clear)(int client_if, int filt_index)

Wyczyść wszystkie warunki filtra skanowania dla określonego indeksu filtra

Definicja w wierszu 351 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* scan_filter_enable)(int client_if, bool enable)

Włącz / wyłącz funkcję filtra skanowania

Definicja w linii 354 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* scan_filter_param_setup)( btgatt_filt_param_setup_t filt_param)

Ustaw parametry filtra skanowania

Definicja w wierszu 339 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* search_service)(int conn_id, bt_uuid_t *filter_uuid)

Wymień wszystkie usługi GATT na podłączonym urządzeniu. Opcjonalnie wyniki mogą być filtrowane dla danego UUID.

Definicja w wierszu 302 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* set_adv_data)(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool include_txpower, int min_interval, int max_interval, int wygląd, wektor< uint8_t > producent_dane, wektor< uint8_t > usługa_data, wektor< uint8_t >)

Ustaw dane reklamowe lub zeskanuj dane odpowiedzi

Definicja w linii 360 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* set_scan_parameters)(int client_if, int scan_interval, int scan_window)

Ustawia interwał skanowania LE i okno w jednostkach N*0,625 ms

Definicja w wierszu 374 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* test_command)(polecenie int, btgatt_test_params_t *params)

Interfejs trybu testowego

Definicja w wierszu 407 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* unregister_client)(int client_if)

Wyrejestruj aplikację kliencką ze stosu

Definicja w wierszu 279 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* write_characteristic)(int conn_id, uint16_t handle, int write_type, int auth_req, wektor< uint8_t > wartość)

Napisz zdalną charakterystykę

Definicja w wierszu 309 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* write_descriptor)(int conn_id, uint16_t handle, int write_type, int auth_req, wektor< uint8_t > wartość)

Napisz zdalny deskryptor dla danej cechy

Definicja w wierszu 317 pliku bt_gatt_client.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: