btgatt_srvc_id_t Odniesienie do struktury

btgatt_srvc_id_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt_types.h >

Pola danych

btgatt_gatt_id_t ID
uint8_t jest_podstawowy

szczegółowy opis

Identyfikator usługi GATT określa również typ usługi (podstawowa/dodatkowa)

Definicja w linii 40 pliku bt_gatt_types.h .

Dokumentacja terenowa

identyfikator btgatt_gatt_id_t

Definicja w linii 42 pliku bt_gatt_types.h .

uint8_t jest_podstawowy

Definicja w linii 43 pliku bt_gatt_types.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: