Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

btgatt_srvc_id_t Odniesienie do struktury

btgatt_srvc_id_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt_types.h >

Pola danych

btgatt_gatt_id_t ID
uint8_t is_primary

szczegółowy opis

Identyfikator usługi GATT określa również typ usługi (podstawowa / pomocnicza)

Definicja w linii 40 pliku bt_gatt_types.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 42 pliku bt_gatt_types.h .

uint8_t is_primary

Definicja w linii 43 pliku bt_gatt_types.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: