btgatt_srvc_id_t Struct Referansı

btgatt_srvc_id_t Struct Referansı

#include < bt_gatt_types.h >

Veri alanları

btgatt_gatt_id_t İD
uint8_t is_primary

Detaylı Açıklama

GATT Hizmet Kimliği ayrıca hizmet türünü de tanımlar (birincil / ikincil)

Bt_gatt_types.h dosyasının 40. satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

Bt_gatt_types.h dosyasının 42. satırındaki tanım .

uint8_t is_primary

Bt_gatt_types.h dosyasının 43. satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: