btgatt_test_params_t Odniesienie do struktury

btgatt_test_params_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt_client.h >

Pola danych

bt_bdaddr_t * bda1
bt_uuid_t * uuid1
uint16_t u1
uint16_t u2
uint16_t u3
uint16_t u4
uint16_t u5

szczegółowy opis

Definicja w linii 88 pliku bt_gatt_client.h .

Dokumentacja terenowa

bt_bdaddr_t* bda1

Definicja w linii 90 pliku bt_gatt_client.h .

uint16_t u1

Definicja w linii 92 pliku bt_gatt_client.h .

uint16_t u2

Definicja w linii 93 pliku bt_gatt_client.h .

uint16_t u3

Definicja w linii 94 pliku bt_gatt_client.h .

uint16_t u4

Definicja w linii 95 pliku bt_gatt_client.h .

uint16_t u5

Definicja w linii 96 pliku bt_gatt_client.h .

bt_uuid_t * uuid1

Definicja w linii 91 pliku bt_gatt_client.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: