btgatt_unformatted_value_t Odniesienie do struktury

btgatt_unformatted_value_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt_client.h >

Pola danych

uint8_t wartość [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
uint16_t

szczegółowy opis

Typ bufora dla niesformatowanych odczytów/zapisów

Definicja w linii 37 pliku bt_gatt_client.h .

Dokumentacja terenowa

uint16_t dł

Definicja w linii 40 pliku bt_gatt_client.h .

wartość uint8_t [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

Definicja w linii 39 pliku bt_gatt_client.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: