btgatt_value_t Odniesienie do struktury

btgatt_value_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt_server.h >

Pola danych

uint8_t wartość [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
uint16_t uchwyt
uint16_t zrównoważyć
uint16_t
uint8_t wymaganie_aut

szczegółowy opis

Typ wartości GATT używany w odpowiedzi na żądania zdalnego odczytu

Definicja w linii 31 pliku bt_gatt_server.h .

Dokumentacja terenowa

uint8_t żądanie_autat

Definicja w linii 37 pliku bt_gatt_server.h .

uchwyt uint16_t

Definicja w linii 34 pliku bt_gatt_server.h .

uint16_t dł

Definicja w linii 36 pliku bt_gatt_server.h .

przesunięcie uint16_t

Definicja w linii 35 pliku bt_gatt_server.h .

wartość uint8_t [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

Definicja w linii 33 pliku bt_gatt_server.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: