bthf_callbacks_t Yapı Referansı

bthf_callbacks_t Yapı Referansı

#include < bt_hf.h >

Veri alanları

size_t boyut
bthf_connection_state_callback bağlantı_durumu_cb
bthf_audio_state_callback audio_state_cb
bthf_vr_cmd_geri arama vr_cmd_cb
bthf_answer_call_cmd_callback answer_call_cmd_cb
bthf_hangup_call_cmd_callback hangup_call_cmd_cb
bthf_volume_cmd_geri arama hacim_cmd_cb
bthf_dial_call_cmd_callback dial_call_cmd_cb
bthf_dtmf_cmd_geri arama dtmf_cmd_cb
bthf_nrec_cmd_callback nrec_cmd_cb
bthf_wbs_callback wbs_cb
bthf_chld_cmd_geri arama chld_cmd_cb
bthf_cnum_cmd_callback cnum_cmd_cb
bthf_cind_cmd_geri arama cind_cmd_cb
bthf_cops_cmd_geri arama polisler_cmd_cb
bthf_clcc_cmd_geri arama clcc_cmd_cb
bthf_unknown_at_cmd_callback bilinmeyen_at_cmd_cb
bthf_key_pressed_cmd_callback key_pressed_cmd_cb

Detaylı Açıklama

BT-HF geri arama yapısı.

bt_hf.h dosyasının 156. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

bt_hf.h dosyasının 162 satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 160. satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 169. satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 171 satırındaki tanım.

bthf_clcc_cmd_geri arama clcc_cmd_cb

bt_hf.h dosyasının 173. satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 170. satırındaki tanım.

bthf_connection_state_callback connection_state_cb

bt_hf.h dosyasının 159. satırındaki tanım.

bthf_cops_cmd_geri arama cops_cmd_cb

bt_hf.h dosyasının 172 satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 165. satırındaki tanım.

bthf_dtmf_cmd_geri arama dtmf_cmd_cb

bt_hf.h dosyasının 166. satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 163. satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 175. satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 167. satırındaki tanım.

size_t beden

sizeof(BtHfCallbacks) olarak ayarlayın

bt_hf.h dosyasının 158. satırındaki tanım.

bthf_volume_cmd_geri arama volume_cmd_cb

bt_hf.h dosyasının 164. satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 161 satırındaki tanım.

bt_hf.h dosyasının 168. satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/içerme/donanım/ bt_hf.h