bthf_client_callbacks_t Odniesienie do struktury

bthf_client_callbacks_t Odniesienie do struktury

#include < bt_hf_client.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
bthf_client_connection_state_callback stan_połączenia_cb
bthf_client_audio_state_callback audio_state_cb
bthf_client_vr_cmd_callback vr_cmd_cb
bthf_client_network_state_callback stan_sieci_cb
bthf_client_network_roaming_callback network_roaming_cb
bthf_client_network_signal_callback network_signal_cb
bthf_client_battery_level_callback poziom_baterii_cb
bthf_client_current_operator_callback obecny_operator_cb
bthf_client_call_callback call_cb
bthf_client_callsetup_callback callsetup_cb
bthf_client_callheld_callback callheld_cb
bthf_client_resp_and_hold_callback resp_and_hold_cb
bthf_client_clip_callback clip_cb
bthf_client_call_waiting_callback call_waiting_cb
bthf_client_current_calls current_calls_cb
bthf_client_volume_change_callback volume_change_cb
bthf_client_cmd_complete_callback cmd_complete_cb
bthf_client_subscriber_info_callback informacje_subskrybenta_cb
bthf_client_in_band_ring_tone_callback in_band_ring_tone_cb
bthf_client_last_voice_tag_number_callback last_voice_tag_number_callback
bthf_client_ring_indication_callback ring_indication_cb

szczegółowy opis

Struktura wywołania zwrotnego BT-HF.

Definicja w wierszu 270 pliku bt_hf_client.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w wierszu 274 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 279 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 281 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 286 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 283 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 282 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 285 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 289 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 273 pliku bt_hf_client.h .

bthf_client_current_calls current_calls_cb

Definicja w wierszu 287 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 280 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 291 pliku bt_hf_client.h .

bthf_client_last_voice_tag_number_callback last_voice_tag_number_callback

Definicja w wierszu 292 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 277 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 278 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 276 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 284 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 293 pliku bt_hf_client.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(BtHfClientCallbacks)

Definicja w wierszu 272 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 290 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 288 pliku bt_hf_client.h .

Definicja w wierszu 275 pliku bt_hf_client.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: