bthh_hid_info_t Odniesienie do struktury

bthh_hid_info_t Odniesienie do struktury

#include < bt_hh.h >

Pola danych

int atr_maska
uint8_t podklasa
uint8_t identyfikator_aplikacji
int identyfikator sprzedawcy
int ID produktu
int wersja
uint8_t kod_ctry
int dl_len
uint8_t dsc_list [ BTHH_MAX_DSC_LEN ]

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 74 pliku bt_hh.h .

Dokumentacja terenowa

uint8_t app_id

Definicja w wierszu 78 pliku bt_hh.h .

int attr_mask

Definicja w linii 76 pliku bt_hh.h .

uint8_t ctry_code

Definicja w wierszu 82 pliku bt_hh.h .

int dl_len

Definicja w wierszu 83 pliku bt_hh.h .

uint8_t dsc_list[ BTHH_MAX_DSC_LEN ]

Definicja w wierszu 84 pliku bt_hh.h .

int product_id

Definicja w linii 80 pliku bt_hh.h .

uint8_t sub_class

Definicja w linii 77 pliku bt_hh.h .

wewn. identyfikator_dostawcy

Definicja w linii 79 pliku bt_hh.h .

wersja wewnętrzna

Definicja w linii 81 pliku bt_hh.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ bt_hh.h