bthh_hid_info_t Odniesienie do struktury

bthh_hid_info_t Odniesienie do struktury

#include < bt_hh.h >

Pola danych

wew attr_maska
uint8_t podklasa
uint8_t identyfikator_aplikacji
wew identyfikator sprzedawcy
wew ID produktu
wew wersja
uint8_t ctry_code
wew dl_len
uint8_t dsc_list [ BTHH_MAX_DSC_LEN ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 74 pliku bt_hh.h .

Dokumentacja terenowa

uint8_t identyfikator_aplikacji

Definicja w linii 78 pliku bt_hh.h .

int attr_maska

Definicja w linii 76 pliku bt_hh.h .

uint8_t kod_ctry

Definicja w linii 82 pliku bt_hh.h .

int dl_len

Definicja w linii 83 pliku bt_hh.h .

uint8_t dsc_list[ BTHH_MAX_DSC_LEN ]

Definicja w linii 84 pliku bt_hh.h .

int identyfikator_produktu

Definicja w linii 80 pliku bt_hh.h .

podklasa uint8_t

Definicja w linii 77 pliku bt_hh.h .

int identyfikator_dostawcy

Definicja w linii 79 pliku bt_hh.h .

wersja int

Definicja w linii 81 pliku bt_hh.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_hh.h